Intirim Finacial Controller

Een interim financieel controller moet uitstekende analyse- en communicatieve vaardigheden hebben, en in staat zijn om snel begrip te verkrijgen van complexe financiële situaties. Daarnaast is bekwaamheid in Excel en financiële software noodzakelijk.

De taken van een interim financieel controller bestaan onder andere uit:

  • Het opstellen en beheren van financiële rapportages en dashboards
  • Het analyseren en uitleggen van financiële gegevens
  • Hulp bieden bij het samenstellen van begrotingen en prognoses
  • Verbetering van financiële processen en interne controles
  • Het monitoren en bewaken van de cashflow
  • Het opmaken van jaarrekeningen en verzorgen van fiscale aangiften
  • Het geven van financiëel advies aan het management
  • Hulp bieden bij het opstellen van business cases en investeringsaanvragen
  • Het opstellen en monitoren van budgetten voor verschillende afdelingen

De duur van de opdracht en de omvang van de inzet zullen in overleg met u bepaald worden, met als doel tot een tevreden resultaat te komen voor beide partijen.