QUICK-SCAN

Het doel van de scan is op een snelle, efficiƫnte en doelgerichte manier een sterkte-zwakte analyse te maken van uw bedrijf op het gebied van rendement. Deze rendementsscan wordt in overleg met u afgenomen, hiertoe zal met u een persoonlijke afspraak worden gemaakt. De scan neemt ongeveer een halve dag in beslag.
Om de scan te doen slagen is het belangrijk dat u een aantal zaken onder handbereik heeft op het moment dat de scan wordt uitgevoerd.

Concreet zijn dit de volgende zaken:

  • Een recent exploitatie-overzicht, winst- en verliesrekening en een balans overzicht;
  • Roosters van de voorgaande vier weken & realisatie;
  • Omzetcijfers van de voorgaande vier weken;
  • Overzicht omzet groepen;
  • Eventueel aanwezige afspraken met leveranciers en
  • Een overzichtelijke lijst met medewerkers met daarop vermeld per persoon het bruto-maandloon en bruto-uurloon.

Wij begrijpen dat het vergaren van deze gegevens de nodige tijd kost. Wij zijn ervan overtuigd dat uw inspanningen worden beloond. Uw aanwezigheid tijdens de uitvoering van de scan is uiteraard noodzakelijk. Indien u het wenselijk acht kunnen eindverantwoordelijken (indien van toepassing uiteraard) ook aanwezig zijn.
Van de rendementsscan ontvangt u, een verkorte rapportage met daarin de resultaten uit de scan, en een aantal concrete aandachtspunten en tips om uw rendement te verbeteren.