QUICK-SCAN

Een quick-scan is een snelle en efficiënte methode om inzicht te krijgen in een uw bedrijf of organisatie. Het doel van een quick-scan is om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in de huidige situatie, zonder te veel tijd en middelen te besteden.

De werkwijze van een quick-scan bestaat uit de volgende stappen:

  1. Definiëren van het onderwerp: Voorafgaand aan de quick-scan moet duidelijk worden wat het onderwerp of proces is waar de scan op gericht is.
  2. Verzamelen van gegevens: Het verzamelen van relevante informatie en gegevens over het onderwerp of proces. Dit kan bijvoorbeeld door middel van bestaande rapporten, data of gesprekken met betrokkenen.
  3. Analyseren van de gegevens: Na het verzamelen van de gegevens, worden deze geanalyseerd om inzicht te krijgen in de huidige situatie. Dit kan door middel van data-analyse, het bekijken van trends of door het identificeren van knelpunten.
  4. Conclusies en aanbevelingen: Na analyse van de gegevens worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor verbetering van het onderwerp of proces.

Een quick-scan is een snelle en kostenefficiënte manier om inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp of proces, en biedt een goede basis om verder onderzoek te doen of verbeteringen door te voeren.

Grondslagen voor de Quick-Scan:

  • Een recent exploitatie-overzicht, winst- en verliesrekening en een balans overzicht;
  • Roosters van de voorgaande vier weken & realisatie;
  • Omzetcijfers van de voorgaande vier weken;
  • Overzicht omzet groepen;
  • Eventueel aanwezige afspraken met leveranciers en
  • Een overzichtelijke lijst met medewerkers met daarop vermeld per persoon het bruto-maandloon en bruto-uurloon.