TARIEVEN

In overleg met uw wensen, hanteren wij de volgende tariefopbouw:

All-in pakket 

Prijzen (maandbedragen excl. BTW) Eenmanszaak  
ZZP & VOF  
BV   
Vast maandbedrag € 97,50 € 139,00
Meerprijs maandaangifte i.p.v. kwartaalaangifte € 12,50 € 12,50
Meerprijs per 60 facturen extra (inkoop- en of verkoop) € 25,00 € 25,00
Prijzen (eenmalig excl. BTW)
Inrichtingskosten administratie € 130,00 € 130,00
Loonadministratie
Eenmalige kosten
Inrichtingskosten loonadministratie € 160,00 € 160,00
Inrichtingskosten (nieuwe) medewerker € 27,50 € 27,50
Periodieke kosten
Kosten salarisadministratie per werknemer per maand € 9,75 € 9,75

Inclusief
Abonnement Scan & Mail

 • Verwerken administratie;
 • Verwerken gescande inkoop- en verkoopfacturen;
 • Import bankmutaties;
 • Verwerken bankmutaties;
 • Vaste activa afschrijven;
 • Periodieke boekingen;
 • Elektronische archivering bescheiden;
 • Aangifte omzetbelasting;
 • ICP Aangiften;
 • Standaard rapporten naar behoefte, op afroep;
 • Balanswerkzaamheden/jaarcontrole;
 • Jaarverslag o.b.v. standaardrapportage (bij een IB aangifte);
 • Aangifte inkomstenbelasting (1x).

Toevoeging bij een BV:

 • Aangifte vennootschapsbelasting (1x);
 • Jaarverslag (XBRL/SBR) en
 • Publicatie jaarrekening (XBRL/SBR)/notulen.

Voorwaarden
Standaard tarief is inclusief:

 • 120 inkoop- en/of verkoopfacturen per jaar;
 • Regelmatige, volledige aanlevering van scans en overige gegevens;
 • Kasmutaties aanleveren van standaard kasstaat;
 • Tarieven gelden voor 1 enkelvoudige onderneming;
 • Facturen vermelden de gegevens t.b.v. de ICP aangifte;
 • Extra werkzaamheden: worden afgerekend tegen geldend uurtarief.

Precies betalen voor wat u aanlevert
Kort om, betalen per mutatie. Middels een boekingsverslag krijgt u een overzicht van de verwerkte mutaties.

Alle genoemde bedragen zijn in euro en  exclusief omzetbelasting en onder voorbehoud van prijswijzigingen